Cake Stand- White Round Gibson

$10.00

Description

White Gibson Studio Bistro round cake stand – 11″w x 6.25″ tall