White Wavy Tray

$8.00

Description

White Porcelain Wavy Rectangle Tray